Marcy

Marcy

Marcy

Moje vyznamenania
Títo žerú mňa
Robo terja Kirill lemur firefly
legnaw
denjub stajl Zdroj: dennikn.sk
 
jangaso
Rozpoznávanie tváre Zdroj: www.facebook.com
 
jangaso
Svadba Zdroj: www.facebook.com
 
macska
nos a sklo
 
cuhadinger
Tak ako teda Zdroj: www.rouming.cz
 
frenkyt
Aktuálny Nedvědovci
 
hovadzi
Naj reklama
 
ajfel
Brexit
 
kuchar
Narodenie vegána
 
cuhadinger
Hap-čchi :)
 
kotlar
igor
 
skaven
Biblia Zdroj: fejsbuky
 
hell
Strom
 
netron

Kinetická energia eroticky motivovaného vzťahu môže byt použitá na transport veľkých geologických útvarov.
(Láska hory prenáša.)

Prenos informácie od jedinca s kalorickým deficitom k jedincovi s kalorickou potrebou už saturovanou, je nevierohodný.
(Sýty hladnému neverí.)

Chemická zlúčenina vodíka s kyslíkom, ktorá produkuje minimálnu úroveň hlasitosti, spôsobuje eróziu vrstvy hornín, uložených pozdĺž jej trajektórie.
(Tichá voda brehy myje.)

Akustické vlny, šíriace sa zo zdroja v ľudskom hrdle, sa odrazia od bariéry geologického pôvodu so silou adekvátnou k pôvodnému impulzu.
(Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva.)

V závode na spracovanie obilia, riadenom nadprirodzenou bytosťou, je nízka produktivita práce vyvážená úplnou spoľahlivosťou.
(Božie mlyny melú pomaly, ale isto.)

Mladá osoba ženského pohlavia je markantne ovplyvnená genetickou informáciou inej ženy, ktorá ju porodila.
(Aká matka, taká Katka.)

Možnosť koexistencie cicavca druhu Homo sapiens s viacerými cicavcami druhu Canis lupus je podmienená akustickými efektami vlastnými čeladi Canidae.
(Kto chce s vlkmi byť, musí s nimi vyť.)

Pohybom rýchlosťou limitne blížiacej sa nule je možné dosiahnuť veľkú dížku trajektórie pešieho transportu.
( Pomaly ďalej zájdeš.)

Činnosťou prísne v kontexte jurisdikcie je možné dosiahnuť extrémne veľkú dížku trajektórie pešieho transportu.
(S poctivosťou najďalej zájdeš.)

Veľa cicavcov druhu Canis lupus familiaris spôsobí zánik entity cicavca druhu Lepus europeus.
(Veľa psov - zajacova smrť.)

Sila pôsobiaca na teleso po dráhe spôsobí zánik entity veľkého cicavca druhu Equus Equss caballus.
(Od roboty aj kone dochnú.)

Sexuálnemu spojeniu muža a ženy musí predchádzať zákonom stanovené oficiálne uvedenie do prevádzky v sakrálnej budove.
(Najprv fara, potom Mara.)

1. Pokiaľ je 1. termodynamická veta aplikovaná na adiabatický dej za vzniku kondenzácie v ovzduší práve 8. júna, trvá tento dej 3456000 sekúnd.

2. Choroba spôsobená baktériou Neisseria gonorrheae, ktorej inkubačná doba začína plynúť 8. júna, sa lieči 40 dní.
(Medardova kvapka 40 dní kvapká.)

Železný nástroj určený k oddelovaniu rastlinných výhonkov od materskej rastliny bol v rázovej interakcií s nekovovým nerastom.
(Padla kosa na kameň.)

Malvica druhu Malus domestica po opustení materskej rastliny dopadne na plochu ohraničenú priemetom koruny materskej rastliny do pôdorysnej roviny.
(Jablko nepadá ďaleko od stromu.)

Pri absencií prúdenia vzduchu zostáva rastlinné tkanivo obsahujúce chlorofil umožňujúci asimiláciu v relatívnom pokoji.
(Bez vetra sa ani lístok nepohne.)

Pokiaľ sa nachádza osoba ženského pohlavia menom Katarína 25. novembra v zmesi zeminy a vody, spôsobí to ochladenie v období 24.-26. decembra pod bod mrazu.
(Katarína na blate a Vianoce na ľade.)

Spevavec druhu Corvus corone L. zaujíma miesto vedľa iného spevavca toho istého druhu.
(Vrana k vrane sadá.)

Je výhodnejšie, ak je vták druhu Passer montanus uchopený v dlani, ako vták druhu Columba livia f. domestica volne sa pohybujúci na strešnej konštrukcií.
(Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche.)

Remeselník cechu obuvníckeho, udržuj kontakt so zrohovateným zakončením prsta nepárnokopytníkov.
(Šuster drž sa kopyta.)

Ak sa nadprirodzená bytosť, ktorej telesná schránka je konglomerátom tiel rôznych príslušníkov fauny, nedokáže dostať na dané miesto, vyšle tam samicu druhu Homo sapiens.
(Kam čert nemôže, pošle ženu.)

V sídle zlých nadprirodzených bytostí sa prevádza neviazaný raut trvajúci 365 dní.
(Raz do roka sú aj v pekle hody.)

Časť oblečenia malej hrúbky, ktorá slúži k zakrytiu hornej časti ľudského tela je lokalizovaná v menšej vzdialenosti, ako podobná, ale hrubšia časť oblečenia.
(Bližšia košeľa, ako kabát.)

Súčet dvoch prarodičov ženského pohlavia je ekvivalentom plátennej obuvi.
(Babka k babce, budú kapce.)

Ekonomicky zdatná manažérka kvôli elementu vtáčieho tela, ktorý má termoizolačnú a aerodynamickú funkciu, vykoná pohyb vzduchom ponad architektonicky stvárnené rozhranie pozemkov.
(Dobrá gazdiná za pierkom aj plot preskočí.)

Pocit spokojnosti je spojito a rovnomerne rozložený v priestore, ale v oblasti bydliska kulminuje.
(Všade dobre, doma najlepšie.)

Napriek tomu, že to tak vôbec nevyzerá, Slováci nereflektujú na cudzí majetok a zároveň sú lakomí.
(Cudzie nechceme, svoje nedáme!)

Nedostatočne definované požiadavky na umiestnenie objektu na primitívne vozidlo spôsobujú entropiu pri ich naplnení.
(Ani z voza, ani na voz.)

Nekovový nerast pôvodne umiestnený na inom nekovovom neraste znížil svoju potenciálnu energiu, čím sa dostal do stabilnej polohy.
(Nezostal kameň na kameni.)

Trajektória projektilu preťala priestor aktuálne zabratý samcom druhu Capra aegagrus hircus.
(Strelil capa.)

Časové obdobie tesne po východe slnka má vyššiu informačnú hodnotu, ako obdobie po západe.
(Ráno múdrejšie večera.)

Elektrické výboje nad najvyššou časťou Karpatského oblúka spôsobujú optické a divo pôsobiace akustické efekty.
(Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú)

 
noha
pre tých, čo vedia po maďarsky
 
dzooky
Scrolluj!
 
dzooky
Ako to naozaj je Zdroj: kuvaton.com
 
wiliam
reklama na ticho
 
trtken
je to tam napísané!
 
diablosharp
nove  technologie Zdroj: www.rouming.cz
 
 
 
loader